Daily Archives: 16/07/2015

  • Nhận biết mã Lỗi của máy giặt Samsung và cách sửa chữa

    Đây là những lỗi hoặc mã lỗi thông thường được sử dụng trong máy giặt Samsung và hầu hết trong số họ sử dụng các lỗi hoặc mã lỗi tương tự khi máy giặt có một vấn đề hoặc một phụ tùng bị lỗi. Các mã cụ thể được sử dụng trên các model sau […]


Facebook