Liên Hệ

Trung tâm bảo hành sửa chữa Electrolux – Hà Nội

Địa chỉ: K9 – Bách Khoa – Hà Nội

Điện thoại : (+84 4)3 75 88 069

Hotline: 0988.679.001

Email : Quangsuhd@gmail.com

website:http://suachuamaygiatelectrolux.vn